Fout van de eerste soort

Photo by Sarah Kilian on Unsplash

Een eerste fout hoeft niet van de tweede soort te zijn.

 Statistiek voor de beroepspraktijk 

Valentine’s Day

How are the hearts distributed?

Photo by Element5 Digital on Unsplash

Randomisatie

Student zegt vertwijfeld: ‘bij randomisatie krijg je elke keer weer iets anders!’

Photo by DEAR on Unsplash

De normale verdeling

Dat is als het leven. Het valt, zoals het valt.

De normale verdeling heet zo, omdat het doodnormaal is dat elementen zich volgens die wetmatigheid verzamelen.

Photo by Kouji Tsuru on Unsplash

Elementary

De verzameling definieert men aan de hand van zijn elementen.

Photo by Amador Loureiro on Unsplash

Regressielijn

Hoe vlakker de regressielijn, des te minder de verklarende variabele eraan bijdraagt.

Bij de lijn Y = aX + b is ”a” de richtingscoëfficiënt.

Als a dicht bij nul ligt is de lijn vlak. Oftewel de invloed van de variabele X is heel gering en draagt niet bij tot de verklaring van Y.

Hier is a = -3,27E-3 = -0,00327 en ligt dicht bij nul.

Via SPSS: menu-optie Graphs / Legacy dialogs / Scatter/Dot / Simple Scatter maak je een puntenwolk (= scatter diagram).

Via dubbelklik in je outputscherm bewerk je je grafiek. Klik in de Chart Editor aan de menu-optie Elements / Fit line at total dan krijg je bovenstaande grafiek

Weet je wat een statistisch triootje is?

Photo by kevin laminto on Unsplash

Spearman, Kendall en Pearson.

Correlatiecoëfficiënten voor samenhang bij verschillende soorten variabelen.

Postnl wijzigt tarieven

Per 01-01-2020 wijzigt Postnl haar tarieven. De verzendkosten veranderen daardoor.

  • Eén boek verzenden kost per 01-01-2020 €5,05 (incl. BTW).
  • Twee boeken verzenden kost per 01-01-2020 €9,44 (incl. BTW).

Meer boeken laten verzenden? Neem dan even contact op: izette@HetHikkendeHeksje.nl

2020 !

Photo by Crazy nana on Unsplash

Première randomisatie met SPSS

Op 5 januari 2020 om 19:00 uur start de première over de trucs die je kan doen met SPSS over filters, selecties en randomisatie.

Er is tevens live chat!