1 april!

Photo by Jamie Brown on Unsplash

Veelzijdige t-toets

Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

Ook wel student t-toets genoemd. Zie voor beschrijving William Sealy Gosset bijv. wikipedia

T-toets is een veelvuldig hulpmiddel, bijvoorbeeld bij het vergelijken van twee steekproefgemiddelden, of om een steekproefgemiddelde te vergelijken met een bepaald getal (zoals het populatiegemiddelde), zie onderstaande formule.

T-toets

Niets

Student: ‘een lege verzameling is niet te controleren, want hoe zie je niets?’

Nou ja, we zien wel ‘niets’. We tellen immers het aantal elementen. Als je het aantal aardappelen in de pan telt en je telt nul aardappelen, dan is de verzameling aardappelen in de pan ‘leeg’.

Lente!

Photo by Sergey Shmidt on Unsplash

Correlatierekening

Statistiek voor de beroepspraktijk

Zorgvuldigheid geboden bij het beoordelen van de correlatiecoëfficiënt.

  • Richting. Wat is de richting van het verband (positief of negatief)?
  • Aantal. Wat is de steekproefgrootte waarop de analyse is gebaseerd?
  • Significantie. Is de coëfficiënt significant verschillend van nul?
  • Hoogte. Wat is de hoogte van de coëfficiënt (tussen -1 en +1).

Don’t be rash!

Statistiek voor de beroepspraktijk

Verkeerde handen

Deze student heeft het begrip kansen nog niet helemaal door: ‘als de kansen in verkeerde handen vallen, ben je de sjaak!’

Photo by Billy Pasco on Unsplash

Fout van de eerste soort

Photo by Sarah Kilian on Unsplash

Een eerste fout hoeft niet van de tweede soort te zijn.

 Statistiek voor de beroepspraktijk 

Valentine’s Day

How are the hearts distributed?

Photo by Element5 Digital on Unsplash

Randomisatie

Student zegt vertwijfeld: ‘bij randomisatie krijg je elke keer weer iets anders!’

Photo by DEAR on Unsplash

De normale verdeling

Dat is als het leven. Het valt, zoals het valt.

De normale verdeling heet zo, omdat het doodnormaal is dat elementen zich volgens die wetmatigheid verzamelen.

Photo by Kouji Tsuru on Unsplash