Kleinstekwadratenmethode

Uitleg over de kleinstekwadratenmethode, zie clip https://youtu.be/Y6sfXrhnYbI

Uitleg over (het ontstaan van) de kleinstekwadratenmethode van Carl Friedrich Gauss en het bewijs dat er maar één oplossing is voor de lijn door de puntenwolk met het minste residu.

Correlatierekening

Statistiek voor de beroepspraktijk

Zorgvuldigheid geboden bij het beoordelen van de correlatiecoëfficiënt.

  • Richting. Wat is de richting van het verband (positief of negatief)?
  • Aantal. Wat is de steekproefgrootte waarop de analyse is gebaseerd?
  • Significantie. Is de coëfficiënt significant verschillend van nul?
  • Hoogte. Wat is de hoogte van de coëfficiënt (tussen -1 en +1).

Don’t be rash!

Statistiek voor de beroepspraktijk

Weet je wat een statistisch triootje is?

Photo by kevin laminto on Unsplash

Spearman, Kendall en Pearson.

Correlatiecoëfficiënten voor samenhang bij verschillende soorten variabelen.