Hoofdstukken

Het boek behandelt de volgende onderwerpen:

  1. Grand café Het Hikkende Heksje: verzamelingen en schrijfwijze, starten met SPSS.
  2. Beschrijvende statistiek: populatie en steekproef, maten voor het centrum en de spreiding, schatting van de eigenschap van de populatie.
  3. Kansrekening: wat is een kans? Verzamelingen en kansen, complementregel, enkelvoudige en samengestelde kansen, (on)afhankelijke kansen, kansen op basis van experimenten, dichotomieën.
  4. Voorbereiding op toetsende statistiek: samenhang tussen twee variabelen, richting van de relatie, (on)afhankelijke variabelen, vergelijken van variabelen, vergelijking met behulp van ranggetallen, standaardnormaal verdeelde variabele, normale verdeling, hypothesen.
  5. Associatietoetsen: kruistabellen, representativiteit, chikwadraattoets, Cramer’s V en phi, Goodman & Kruskal’s tau en Lambda, Gammatoets, Somers’ d.
  6. Verschiltoetsen: verschiltoetsen met nominale en/of ordinale variabelen, toetsen op een gemiddelde, toetsen op verschil tussen twee gemiddelden, correlatierekening, variantieanalyse, regressierekening en regressierekening met een dummy.
  7. De steekproef: voorbeeld van complexiteit bij steekproeftrekking,  steekproefformules, correctie voor kleine populaties. Zes basismethoden voor steekproeftrekking: aselecte en selecte steekproeftrekking, representatieve- en quotasteekproeftrekking, gestratificeerde- oftewel gelaagde steekproeftrekking en clustersteekproef. Verder ook: sneeuwbal- en gemakssteekproeftrekking.
  8. Analyseren van onderzoeksgegevens: data cleaning, tabellenrapport, analyseplan, voorbeeld van kwantitatieve analyse, rapportage van statistische resultaten, concept- en eindrapport.

‘Levend voorbeeld’ van het Galtonbord, de koppeling tussen het binomium van Newton, het histogram en de normale verdeling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.