Mediaan?!

Een student: gemiddeld genomen is dit een mooie mediaan.

Photo by Pranam Gurung on Unsplash

Spreiding is de basis van statistiek

Photo by Doug Linstedt on Unsplash

Bedenk dat spreiding het centrale begrip in de statistiek is: alles draait om spreiding. Hoe het gespreid is, hoe de waarnemingen (of getallen, of gegevens) verdeeld zijn rondom een midden.