Hoofdstuk 3

Leerdoelen statistiek

Kansbepaling

Menigeen vraagt zich wel eens af: zal het gaan regenen? Moet ik een paraplu meenemen? Ook in de beroepspraktijk maakt men allerlei afwegingen voordat men een bepaalde beslissing neemt. Vaak hebben diverse factoren niet alleen invloed op je beslissing, ook hebben ze invloed op elkaar. De kennis om die afwegingen goed te maken is vaak incompleet. Tegelijkertijd moet de beslissing vaak onder tijdsdruk genomen worden. Dan ben je genoopt een schatting te maken over de kans van slagen. Hoe meer je weet over de voorspelbaarheid van de factoren die je beslissing beïnvloeden, des te beter slaag je erin een goede afweging te maken.

Voorspellen is niet hetzelfde als gokken. Bij voorspellen gebruik je informatie waardoor je schatting dichter bij de werkelijkheid komt. Een voorspelling waarbij gebruik gemaakt is van gegevens over eerder vertoond koopgedrag van consumenten na het zien van een reclame is dus geen wilde gok. Je gaat uit van eerdere metingen, eerdere waarschijnlijkheden. Bij sociaalwetenschappelijk onderzoek gaat het vaak over voorspellen van het (grillige) gedrag van mensen, maar bij bètawetenschappen zijn het de natuurconstanten die je in het onderzoek betrekt. Het zijn die fysische eigenschappen waardoor je gebruik maakt van de klassieke kansen, terwijl bij het sociaalwetenschappelijk onderzoek het juist over de relatieve frequenties gaat.

Dichotomie

In hoofdstuk 2 is het begrippenkader uiteengezet omtrent beschrijvende statistiek: maten voor het centrum en de spreiding. De basis is gelegd met behulp van metrische variabelen inclusief schatters en betrouwbaarheidsintervallen. De beschrijvende statistieken voor categorale variabelen zijn daar tevens op toe te passen. Echter een speciaal onderdeel ervan is de dichotomie. Dichotomieën zijn variabelen die maar twee waarden aannemen: nul of één.

Het rekenen met dichotomieën is handig voor het begrijpen van relatieve kansen, zoals de kans op het verkopen van een product, of de kans op regen.

Leerdoelen SPSS

Je leert met SPSS multiresponsanalyses maken. Dat zijn gecombineerde frequentieverdelingen van dichotomieën. In het vorige hoofdstuk heb je gewerkt met betrouwbaarheidsintervallen met metrische variabelen. In dit hoofdstuk leer je betrouwbaarheidsintervallen maken op basis van dichotomieën via menuoptie Explore. Verder start je met het maken van bivariate analyses: kruistabellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.