Scheve verdeling is normaal

Maar daar bedoelen we niet mee dat een scheve verdeling ook een ‘normale verdeling’ is!

Het Hikkende Heksje

HRM-afdelingen houden bij hoe vaak een werknemer ziek is. Het is normaal dat men niet ziek is, nou ja, soms een verkoudheid of zo. Dus elke werknemer heeft meestal minder dan vijf ziektedagen.

Dus hier een scheve verdeling met de staart naar rechts.

De verdeling is scheef, want een paar werknemers trekken het gemiddelde omhoog. Daarom is het bij scheve verdelingen vaak beter de mediaan te hanteren.

Histogram

Weifelend vraagt de student om bevestiging: ‘dus een histogram gebruik je alleen bij continue variabelen?

Ja!

Voor categorische variabelen, oftewel niet-continue variabelen, oftewel discrete variabelen gebruik je een (gewone) staafdiagram.