Hoofdstuk 6

Leerdoelen statistiek

In dit hoofdstuk is er aandacht voor het toetsen van verschillen tussen twee grootheden (variabelen). De uitleg van de toetsen is ook in dit hoofdstuk redelijk summier, meestal is de formule gegeven en een beknopte uitleg van die formule. De correlatierekening, (M)ANOVA en regressieanalyse zijn uitgebreider behandeld. Net zoals bij vorig hoofdstuk ligt ook hier de nadruk op het correct gebruiken van de juiste toets. De juiste toets ia afhankelijk van de schaling van de variabelen en de voorkennis dat men heeft omtrent populatiegemiddelden en standaarddeviaties van de populatie.

Ook in dit hoofdstuk staat bij elke toets een voorbeeld van de rapportage, dan wel de verslaglegging ervan. Zie voor het overzicht van de diverse verschiltoetsen het boek.

Leerdoelen SPSS

In de paragrafen waar de desbetreffende toets besproken is, staat aangegeven hoe men de toets met behulp van SPSS uitvoert. Hier zijn meerdere menuopties voor. De leeruitkomsten na het maken van de SPSS-opgaven zijn dat je weet uit te voeren: Mann-Whitney toets, Kruskal-Wallis toets, T-toets, ANOVA, correlatiecoëfficiënt, lineaire regressierekening, puntenwolk (scatter diagram) en een verschildiagram.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.