Graden van vrijheid

Statistische toetsen lijkt op schaken. Hoe meer vrijheden (voor de koning), des te ingewikkelder de berekening (het mat zetten).

Photo by Minh Pham on Unsplash

In het algemeen kan men stellen dat een statistische toets gecorrigeerd moet worden voor onnauwkeurigheden, daardoor verlies je een of meerdere graden van vrijheid.

Het werken met steekproefgemiddelden, in plaats van populatie gemiddelden levert onnauwkeurigheden op, die in (bijv.) de t-toets worden gecorrigeerd met een aantal graden van vrijheid.

In de literatuur: Graden van vrijheid = gvv. Angelsaksische literatuur: Degrees of freedom = df.

Chaos

Wat is de definitie van chaos?

Photo by Hans-Peter Gauster on Unsplash

Een statisticus zonder het toetstheorema van Fisher:

  1. Is er al een theoretische grondslag voor het verband?
  2. Welke richting kent het verband?
  3. Zijn de te onderzoeken variabelen onafhankelijk?
  4. Wat is de hypothese dat het verband formaliseert?
  5. Bepaal en bereken de toetsgrootheid.
  6. Conclusie: samenhang of niet?