Gelukkig nieuwjaar!

Photo by Immo Wegmann on Unsplash

Belabberd bronnengebruik

Veel studenten bestijgen de treden van het internet als ware het de tempel van het Orakel van Delphi zelve en accepteren het eerste de beste antwoord. Dat leidt onverbiddelijk tot een onvoldoende voor hun dossier, scriptie, of rapport. De oorzaak is het gebruik van niet-originele bronnen en het minder vaardig zijn in het verzamelen van informatie dan gevorderden. Tips om dat te voorkomen zijn een mindmap en een zoekstrategie te volgen.

Zie blog: Belabberd bronnengebruik

Fijne feestdagen!

Photo by Alexander Sergienko on Unsplash

Postnl wijzigt haar tarieven per 01-01-2021

Verzendkosten zijn per 01-01-2021 aangepast. Er is vanaf die datum één tarief voor het verzenden van boeken: € 6,=.

https://www.postnl.nl/tarieven/tarieven2021/

Kennisvergaring

Photo by Harry Cunningham on Unsplash

Kennis is niet als het krijgen van een kopje thee: “hier is je kopje thee” en dan heb je kennis. Je moet er iets voor doen.

In de geest van Vygotski (zie bijv. Kozulin, 2004): je hebt bestaande kennis, maar er is iets dat je niet weet of begrijpt. Door iets te doen vergaar je die kennis en kun je die kennis ‘insluiten in je eigen kennisruimte’.

Voorbeeld verruiming van je kennisruimte

Kallenberg, Grijspaarde, & Braak (2009) onderscheiden de volgende activiteiten (cognitieve leeractiviteiten) dat een student kan ondernemen om zijn kennisruimte te vergroten:

 • Relateren
 • Structureren
 • Analyseren
 • Concretiseren
 • Toepassen
 • Memoriseren
 • Kritisch verwerken
 • Selecteren

Nieuw rekeningnummer

Per 01-07-2020 vervalt het oude rekeningnummer NL76 ABNA 0493 3757 24. Vanaf 1 juli zal het nieuwe rekeningnummer op alle facturen vermeld staan. SVW heeft –naast SVW- ook een andere handelsnaam, namelijk Het Hikkende Heksje. Het nieuwe bankrekeningnummer kent dan ook een nieuwe tenaamstelling: Het Hikkende Heksje.

Wijziging per 01-07-2020

BankKnab
IBANNL78 KNAB 0403 302 870
TnvHet Hikkende Heksje

ZOMER !

Photo by Kristopher Roller on Unsplash

Stappenplan analyses

De vragenlijst is uitgezet. De respons is verzameld. Alles komt nu bij elkaar. Dan komen de vragen.

 • Wat doe je eerst?
 • Wat ga je analyseren?
 • Wat is het plan?

Zie clip Analyseplan.

Zie Statistiek voor de beroepspraktijk, Tabel 8.1.

1 april!

Photo by Jamie Brown on Unsplash

Postnl wijzigt tarieven

Per 01-01-2020 wijzigt Postnl haar tarieven. De verzendkosten veranderen daardoor.

 • Eén boek verzenden kost per 01-01-2020 €5,05 (incl. BTW).
 • Twee boeken verzenden kost per 01-01-2020 €9,44 (incl. BTW).

Meer boeken laten verzenden? Neem dan even contact op: izette@HetHikkendeHeksje.nl