What on earth do communication professionals do?

Eind september 2022 wordt in Wenen tijdens het Euprera congres het artikel gepresenteerd.

Coebergh, P.H., Schriemer, M.G., Cotton, A.M., Blaga, M., Pujol, M.C., Anton, A., Sueldo, M., Gonçalves, G. & Cuenca, J. (2022) What On Earth Do Communication Professionals Do? The anatomy of communication management ( pdf, 419 KB ). Paper to be presented at the EUPRERA 2022 Congress, September 21-24, 2022, Vienna, Austria.

Berlo (1960)

Korte synopsis vind je hier.

As the world gets more connected, the importance of organizational communication rises (Coebergh, 2011; Cornelissen, 2020). However, there is still little agreement on what communication is, let alone how to practice it (Littlejohn et al., 2017). Managing communication is what communication professionals do, for a living. But what do they exactly do, and how should they do it? We started to explore these questions to better understand, and improve, the work of communication professionals, in as many countries we can handle.

Het pdf-document van het gehele artikel vind je hier.

Kruiswoordraadsel

Dit kruiswoordraadsel bevat allerhande begrippen uit onderzoek en statistiek. Veel plezier!

3e nieuwe en herziene druk

Voor het nieuwe collegejaar is de 3e druk van het boek Statistiek voor de beroepspraktijk beschikbaar.

3e druk beschikbaar vanaf september 2021

In de 3e druk zijn ook extra opgaven toegevoegd, vandaar dat ook er in september 2021 een nieuwe 2e druk van Uitwerkingen beschikbaar is.

Bestelinformatie

 • Statistiek voor de beroepspraktijk. 3e herziene druk, september 2021.
 • ISBN 978-90-826322- 3-1
 • Uitwerkingen. Behorend bij derde druk van Statistiek voor de beroepspraktijk. 2e herziene druk, september 2021.
 • ISBN 978-90-826322- 4-8

Gelukkig nieuwjaar!

Photo by Immo Wegmann on Unsplash

Belabberd bronnengebruik

Veel studenten bestijgen de treden van het internet als ware het de tempel van het Orakel van Delphi zelve en accepteren het eerste de beste antwoord. Dat leidt onverbiddelijk tot een onvoldoende voor hun dossier, scriptie, of rapport. De oorzaak is het gebruik van niet-originele bronnen en het minder vaardig zijn in het verzamelen van informatie dan gevorderden. Tips om dat te voorkomen zijn een mindmap en een zoekstrategie te volgen.

Zie blog: Belabberd bronnengebruik

Fijne feestdagen!

Photo by Alexander Sergienko on Unsplash

Postnl wijzigt haar tarieven per 01-01-2021

Verzendkosten zijn per 01-01-2021 aangepast. Er is vanaf die datum één tarief voor het verzenden van boeken: € 6,=.

https://www.postnl.nl/tarieven/tarieven2021/

Kennisvergaring

Photo by Harry Cunningham on Unsplash

Kennis is niet als het krijgen van een kopje thee: “hier is je kopje thee” en dan heb je kennis. Je moet er iets voor doen.

In de geest van Vygotski (zie bijv. Kozulin, 2004): je hebt bestaande kennis, maar er is iets dat je niet weet of begrijpt. Door iets te doen vergaar je die kennis en kun je die kennis ‘insluiten in je eigen kennisruimte’.

Voorbeeld verruiming van je kennisruimte

Kallenberg, Grijspaarde, & Braak (2009) onderscheiden de volgende activiteiten (cognitieve leeractiviteiten) dat een student kan ondernemen om zijn kennisruimte te vergroten:

 • Relateren
 • Structureren
 • Analyseren
 • Concretiseren
 • Toepassen
 • Memoriseren
 • Kritisch verwerken
 • Selecteren

Nieuw rekeningnummer

Per 01-07-2020 vervalt het oude rekeningnummer NL76 ABNA 0493 3757 24. Vanaf 1 juli zal het nieuwe rekeningnummer op alle facturen vermeld staan. SVW heeft –naast SVW- ook een andere handelsnaam, namelijk Het Hikkende Heksje. Het nieuwe bankrekeningnummer kent dan ook een nieuwe tenaamstelling: Het Hikkende Heksje.

Wijziging per 01-07-2020

BankKnab
IBANNL78 KNAB 0403 302 870
TnvHet Hikkende Heksje

ZOMER !

Photo by Kristopher Roller on Unsplash