BTW 9%

Sinds 01-01-2019 is het BTW-tarief aangepast naar 9%. De prijzen van de boeken zijn daarom aangepast. Zie:

Voor meer informatie, zie bijvoorbeeld de Belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/goederen_6_btw/boeken_en_periodieken/boeken_en_periodieken

Kun je tellen? Kun je lezen? Dan kun je statistiek!

Photo by Jon Tyson on Unsplash

Iedereen kan het.

Statistiek op leeslijst

“Leesbaar, soms zelfs leuk, en ideaal voor iedereen die iets met statistiek moet of wil. ” Statistiekboek in leeslijst, da’s weer wat nieuws!

https://www.communicatieonline.nl/nieuws/heerlijke-leeslijst-de-5-beste-communicatieboeken-van-2016

Nieuwe én herziene uitgaven

Vanaf 8-12-2017 een nieuw antwoordenboekje Uitwerkingen statistiek en SPSS beschikbaar, behorend bij de tweede druk.

omslag-uitwerkingen

Per 2-12-2017 is de tweede herziene druk uit van Statistiek voor de beroepspraktijk beschikbaar. Belangrijke wijzigingen -naast tekstuele aanpassingen- t.o.v. de eerste druk van Statistiek voor de beroepspraktijk zijn onder meer:

  • Introductietekst bij elk hoofdstuk over ‘Statistische lotgevallen van Harry met de Haak’. De caféhouder beschrijft daarin hoe hij de begrippen uit het hoofdstuk toepast voor zijn werk. Hiermee is tegemoetgekomen aan de wensen van studenten om inzichtelijk te maken waar je statistiek voor gebruikt.
  • Bij hoofdstuk 7 is de steekproeftrekking uitgebreid met de diverse vormen van steekproeftrekking, zoals aselecte steekproef, gelaagde steekproef, quotasteekproef, clustersteekproef, sneeuwbalsteekproeftrekking.

Vragen? Stel ze! info@HetHikkendeheksje.nl of laat hieronder een reactie achter.

Waarom “Het Hikkende Heksje”?

Deze site  is gemaakt om te assisteren  bij  het  gebruik van het boek “Statistiek voor de beroepspraktijk” van Martien G. Schriemer.

Waarom die naam “Het Hikkende Heksje”?

De voorbeelden in het statistiekboek wilde ik laten gaan over een onderwerp dat alle studenten zou aanspreken: het café. Om dat café een naam te geven dacht ik terug aan de tijd dat ik mijn kinderen voorlas uit de verhalen van Hannah Kraan over de boze heks. Zowel mijn kinderen als ik genoten daar erg van. Door deze twee te combineren kwam ik op het prettig allitererende: Het Hikkende Heksje.