Chaos

Wat is de definitie van chaos?

Photo by Hans-Peter Gauster on Unsplash

Een statisticus zonder het toetstheorema van Fisher:

  1. Is er al een theoretische grondslag voor het verband?
  2. Welke richting kent het verband?
  3. Zijn de te onderzoeken variabelen onafhankelijk?
  4. Wat is de hypothese dat het verband formaliseert?
  5. Bepaal en bereken de toetsgrootheid.
  6. Conclusie: samenhang of niet?