Histogram

Weifelend vraagt de student om bevestiging: ‘dus een histogram gebruik je alleen bij continue variabelen?

Ja!

Voor categorische variabelen, oftewel niet-continue variabelen, oftewel discrete variabelen gebruik je een (gewone) staafdiagram.