Correlatierekening

Statistiek voor de beroepspraktijk

Zorgvuldigheid geboden bij het beoordelen van de correlatiecoëfficiënt.

  • Richting. Wat is de richting van het verband (positief of negatief)?
  • Aantal. Wat is de steekproefgrootte waarop de analyse is gebaseerd?
  • Significantie. Is de coëfficiënt significant verschillend van nul?
  • Hoogte. Wat is de hoogte van de coëfficiënt (tussen -1 en +1).

Don’t be rash!

Statistiek voor de beroepspraktijk