Stappenplan analyses

De vragenlijst is uitgezet. De respons is verzameld. Alles komt nu bij elkaar. Dan komen de vragen.

  • Wat doe je eerst?
  • Wat ga je analyseren?
  • Wat is het plan?

Zie clip Analyseplan.

Zie Statistiek voor de beroepspraktijk, Tabel 8.1.