Veelzijdige t-toets

Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

Ook wel student t-toets genoemd. Zie voor beschrijving William Sealy Gosset bijv. wikipedia

T-toets is een veelvuldig hulpmiddel, bijvoorbeeld bij het vergelijken van twee steekproefgemiddelden, of om een steekproefgemiddelde te vergelijken met een bepaald getal (zoals het populatiegemiddelde), zie onderstaande formule.

T-toets