Statistiek is leven!

Photo by salih ferhat on Unsplash

Het leven is net een tentamen Statistiek. Je leeft er intensief naar toe, ondergaat het met al zijn ups en downs en de uitslag kan mee- of tegenvallen.