Boxplot

Deze student legt het nog een keer uit aan een andere student: ‘het is toch logisch dat het tweede kwartiel kleiner is dan de interkwartielafstand’.

De interkwartielafstand is bepaald door de ‘grijze box’ in de figuur, dat is het verschil tussen Q3 en Q1 en is óók een maat voor de spreiding.

Het tweede kwartiel is kleiner dan de interkwartielafstand? Nee, die vlieger gaat niet altijd op. Stel Q1=4, Q2=5 en Q3=6 .

Dan is de interkwartielafstand: Q3 – Q1 = 6 – 4 = 2.

Dus nee, want Q2=5 en is groter dan 2. (QED)